KONTAKT

Vid eventuella frågor kan du nå mig på Twitter: @Dnzbetting. 

Vänligen skriv informationsrika formuleringar med direkta frågor för att jag på ett effektivt sätt skall kunna svara dig.

Har du inget Twitter konto kan du nå mig via nedanstående email:
Info@Dnzbetting.se